Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thứ tư - 22/03/2017 05:42
Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số18/2009/HĐND ngày 30/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009-2015, khu vực kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 7.150 tổ hợp tác và 341 hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX với 157.265 thành viên hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, tín dụng, môi trường được hưởng các chính sách hỗ trợ về đào tạo phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích thành lập mới HTX và xây dựng HTX điển hình tiên tiến; hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ về đất đai; thuế và hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực kinh tế tập thể và các chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư. 

Trong đó, hỗ trợ đào tạo ngắn hạn 7.280 lượt cán bộ HTX, tổ hợp tác; hỗ trợ 100% học phí đào tạo chương trình đại học cho 226 học viên, chương trình trung cấp cho 46 học viên thuộc cán bộ đương nhiệm, cán bộ dự nguồn của HTX; đào tạo nghề cho 1.010 lượt người lao động; hỗ trợ đóng BHXH cho 130 cán bộ HTX nông nghiệp là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát, kế toán trưởng đương nhiệm, hỗ trợ đóng BHXH cho 105 cán bộ chủ chốt của HTX có thời gian công tác liên tục từ năm 2004 đến năm 2009 và hiện đang tiếp tục tham gia quản lý HTX nông nghiệp; hỗ trợ thành lập mới 46 HTX, xây dựng 30 HTX điển hình tiên tiến; cho vay tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX giải ngân lũy kế 20.250 triệu đồng; hỗ trợ về đất đai cho 261 HTX xây dựng trụ sở, sân phơi, kho tàng và có 108 HTX được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ xây dựng thương hiệu hàng hóa và ứng dựng công nghệ mới vào sản xuất, chế biến nông sản... 

Các chính sách của địa phương đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, nâng cao tay nghề và tạo được nguồn lực mới cho HTX, tổ hợp tác, động viên những người có kinh nghiệm, có thâm niên tham gia quản lý HTX. Các HTX đã chú trọng củng cố và phát triển, nhiều hợp tác xã đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đã tích cực đầu tư theo chiều sâu, tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị. HTX thành lập mới với nhiều ngành nghề mới. Các tổ hợp tác hình thành rất phong phú và đa dạng theo nhu cầu liên kết của các thành viên; hoạt động của tổ hợp tác chủ yếu là giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và từng bước khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ đơn lẻ như thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật, nhân lực và kinh nghiệm sản xuất. Giúp các hộ tổ viên sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn; là cơ sở để phát triển HTX. Khu vực kinh tế tập thể là kênh huy động các nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khu vực nông thôn; góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung nội lực HTX, tổ hợp tác vẫn chưa đủ mạnh, quy mô dịch vụ nhỏ, thiếu ổn định, năng lực cạnh tranh thấp. Nhiều HTX, tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, kinh nghiệm tham gia thị trường, sự gắn kết của xã viên với HTX ở một số nơi còn hạn chế. Hầu hết các HTX, tổ hợp tác mới chủ yếu làm các dịch vụ, hỗ trợ đầu vào cho quá trình sản xuất, chưa có nhiều HTX, tổ hợp tác làm dịch vụ, hỗ trợ đầu tư cho quá trình sản xuất như khâu thu gom, bán sản phẩm. Việc triển khai các chính sách về hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực kinh tế tập thể hiệu quả chưa cao. 

Để kinh tế tập thể phát triển, trở thành một bộ phận cấu thành vững chắc của nền kinh tế quốc dân theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH TƯ Đảng khoá IX thì cần quan tâm củng cố, khắc phục những yếu kém của các HTX, tổ hợp tác, tạo điều kiện cho các HTX, tổ hợp tác phát triển. Cần mở rộng nội dung, đa dạng hình thức hoạt động, thành lập mới, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh liên doanh, liên kết nhằm tăng hiệu quả hoạt động; liên kết chặt chẽ giữa phát triển sản xuất gắn với thị trường, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển kinh tế tập thể phải lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên, phát triển cộng đồng. Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh vực, địa bàn, trong đó trọng tâm là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Sản phẩm nông nghiệp ngày càng chịu sự cạnh tranh gay gắt của hàng ngoại khi kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu với kinh tế thế giới và khu vực, vì thế để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì cần tổ chức liên kết sản xuất, kết nối thị trường thông qua phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã. 

Bên cạnh việc triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, cần tiếp tục xây dựng và thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách của địa phương hỗ trợ để kinh tế tập thể phát triển, trong đó tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cán bộ HTX, chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia quản lý, điều hành HTX và bổ sung kinh phí, tăng quy mô Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu tín dụng phục vụ kịp thời hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của HTX và tổ hợp tác. 

Tác giả bài viết: Lê Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây