Nội quy cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

 VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
 
Số:     /QĐ-VPĐĐBQH
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày     tháng 3  năm 2017

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh Quảng Trị
CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
          Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-VPQH  ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Quốc hội về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
          Căn cứ Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
          Căn cứ Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
          Căn cứ Công văn số 3285/VPQH-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Quốc hội về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng  Quốc hội;
Sau khi xin ý kiến của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Công chức, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ TCCB - VPQH;
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các ĐBQH tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VPĐĐBQH.
 
  CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Hoàng Đức Cường
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
NỘI QUY
Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-VPĐĐBQH, ngày     tháng 03 năm 2017 của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội  tỉnh Quảng Trị)

I. ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
1. Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Công chức và các quy định khác có liên quan; tận tụy phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc, không vụ lợi, cửa quyền.
2. Giờ làm việc: Phải có mặt tại công sở theo giờ hành chính; không đi muộn, về sớm; dự họp đúng giờ, đúng thành phần, tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng khi vào phòng họp; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không chơi điện tử, đánh bài, nghe nhạc trong giờ làm việc.
3. Khi đến cơ quan phải để xe ô tô, xe máy và các phương tiện đi lại khác đúng nơi quy định.
4. Có trách nhiệm giữ gìn trật tự an ninh; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản của cán bộ, công chức, của công dân trong khuôn viên cơ quan. Không được mang tài sản cơ quan ra khỏi trụ sở làm việc khi chưa có sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị.
5. Khi tiếp cán bộ, công chức, viên chức và công dân đến làm việc với cơ quan phải đúng nơi quy định.
6. Phòng làm việc phải có biển ghi rõ họ và tên, chức danh cán bộ, công chức, nhân viên. Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý.
7. Không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và khu vực cấm hút thuốc lá khác; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực (trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tân, tiếp khách ngoại giao); không được đánh bạc; không mời chào nhau mua, bán hàng hóa trong cơ quan, không quảng cáo thương mại tại công sở.
8. Không mang vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, chất độc hại vào cơ quan.
9. Khi đến cơ quan làm việc và đi giao dịch với cơ quan khác, công chức, nhân viên phải đeo thẻ công chức, nhân viên; không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân.
10. Khi thực hiện nhiệm vụ, công chức, nhân viên phải mang trang phục phù hợp, gọn gàng, kín đáo, lịch sự, không mặc váy ngắn trên đầu gối hay thiếu mỹ quan khi vào cơ quan. Trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các buổi tiếp khách quan trọng phải mặc lễ phục. Lễ phục của nam là bộ comple, áo sơ mi, đeo cravat; lễ phục của nữ là áo dài truyền thống, bộ comple nữ.
11. Trong giao tiếp và ứng xử, công chức, nhân viên phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt:
a) Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân phải nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc. Công chức, nhân viên không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.
b) Trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp phải chân thành, nhiệt tình, có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác, đảm bảo đoàn kết.
c) Khi giao tiếp qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng...) phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột; không dùng điện thoại cơ quan vào việc riêng.
12. Khi hết giờ làm việc hoặc đi ra khỏi cơ quan phải tắt các thiết bị sử dụng điện trong phòng làm việc và phải khoá cửa phòng. Khi đến làm việc ngoài giờ hành chính phải báo cho bảo vệ cơ quan biết.
13. Công chức, nhân viên phải thực hiện nghiêm túc công tác bảo mật chung và trong lĩnh vực phụ trách. Các tài liệu, công văn Nhà nước không được đưa ra khỏi cơ quan hoặc sao in khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan.
II. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CÔNG DÂN ĐẾN LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN
1. Các tổ chức, cá nhân, công dân khi đến liên hệ công tác, giải quyết công việc phải xuất trình giấy tờ và đăng ký với phòng bảo vệ và thực hiện theo hướng dẫn của bảo vệ cơ quan. Trường hợp muốn gặp và làm việc với Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phải đăng ký trước với Văn phòng để bố trí.
2. Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm ghi sổ đăng ký và hướng dẫn các tổ chức, cán bộ, công chức và công dân đến quan hệ giải quyết công việc với cơ quan một cách chu đáo, văn minh, lịch, sự./.
 
  CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Hoàng Đức Cường
 
 
Hình ảnh
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay95
  • Tháng hiện tại9,142
  • Tổng lượt truy cập1,797,381
Website các đơn vị trong tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây