Hoạt động giám sát

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình trạng gây ra sự lãng phí các Trụ sở nhà đất của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát góp phần quan trọng vào việc xây dựng và thực thi chính sách pháp luật

 •   16/08/2022 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022
toan canh phien bieu quyet thong qua hai Nghi quyet về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023

Quốc hội biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023

 •   15/06/2022 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua hai nghị quyết về việc Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: L.M

Khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021

 •   05/05/2022 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/4, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tham dự làm việc.
Đống chí Lê Quảng Tùng, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 •   05/05/2022 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0
Chiều 22/4/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVBTVTU, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND tỉnh, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ, kiến thức, bản lĩnh chính trị để làm công tác tiếp công dân

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng: Tiếp công dân cần chú trọng đến hiệu quả, tránh hình thức

 •   05/05/2022 09:30:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 31/3, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021 trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tham dự làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng khẳng định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là việc làm thường xuyên và quan trọng

Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TP. Đông Hà và huyện Vĩnh Linh

 •   05/05/2022 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/3/2022, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021 tại TP. Đông Hà và huyện Vĩnh Linh. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát Lê Quang Tùng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng và các ĐBQH tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy tham dự làm việc.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sẽ giám sát toàn diện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ 01/7/2016 - 01/7/2021

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sẽ giám sát toàn diện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ 01/7/2016 - 01/7/2021

 •   05/05/2022 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Kế hoạch số 76/KH- ĐGS ngày 24/10/2021 của Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số31/QĐ-ĐĐBQH ngàythành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sátsố30/KH-ĐĐBQH ngày16/3/2022; Thông báo số 32/TB-ĐĐBQH ngày 21/3/2020về Chương trìnhgiám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi giám sát - Ảnh: L.M

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 •   19/01/2022 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay 19/1, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Tham gia đoàn giám sát có các ĐBQH tỉnh khóa XV, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Võ Văn Hưng; các phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng phát biểu kết luận buổi giám sát tại Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh

 •   27/12/2021 07:58:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Lê Quang Tùng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn GS; đ/c Hoàng Đức Thắng - UVBTVTU - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh - Phó Trưởng đoàn; đ/c Hà Sỹ Đồng -UVBTVTU-Phó CT TT UBND tỉnh- đại biểu Quốc hội; đ/c Nguyễn Hữu Đàn - UVBTVTU - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đại biểu Quốc hội; đ/c Hồ Thị Minh - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Đại biểu Quốc hội; đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ cùng các thành viên của Đoàn giám sát tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh, Đoàn Giám sát đã làm việc với UBND xã Phong Bình, UBND huyện Gio Linh, UBND thị trấn Diên Sanh UBND huyện Hải Lăng và UBDN tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với ngành điện Quảng Trị

 •   15/10/2019 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 1144
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị do đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với ngành điện tỉnh Quảng Trị về tình hình hoạt động chung của ngành điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc với huyện Đakrông

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em

 •   30/09/2019 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 1132
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30.9.2019, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng chủ trì các buổi làm việc, giám sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em tại huyện Triệu Phong và huyện Đakrông.
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng kiểm tra hiện trường việc hoàn thành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri

 •   18/09/2019 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 1129
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18.9.2019, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Trưởng Đoàn ĐBQH Hoàng Đức Thắng dẫn đầu tiến hành giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri tại huyện Hải Lăng và Sở Giao thông Vận tải.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây