THÔNG BÁO Về kế hoạch tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba - 05/05/2020 16:07
Thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 525/2012/NQLT ngày 27/9/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam “Về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội”; Công văn số 3574/TTKQH-TH ngày 25/4/2020 của Tổng thư ký Quốc hội về triệu tập kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;
Căn cứ vào tình hình thực tế về đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành kế hoạch tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV như sau:
I. Về thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV:
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông qua Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH tỉnh và các phương tiện thông tin khác thông báo rộng rãi nội dung, chương trình kỳ họp để cử tri được biết.
II. Về tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri:
1. Thời gian tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri: Kể từ ngày 04/5/2020 đến ngày 18/5/2020.
2. Hình thức tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri:
- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên;
- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Tiếp nhận ý kiến cử tri qua làm việc trực tiếp của Đoàn ĐBQH tỉnh với các cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin điện tử khác (Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQVN tỉnh; qua email các chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQVN tỉnh); qua hộp thư, điện thoại, email cử tri gửi đến Đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh...
- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua tiếp công dân tại trụ sở Đoàn và cá nhân các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các hình thức linh hoạt khác.
3. Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri;
Tập trung các vấn đề liên quan đến trách nhiệm giải quyết, giải trình của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và trách nhiệm địa phương về giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện quyền và nghĩa vụ của cán bộ, CCVC, người lao động và công dân;  những vấn đề liên quan các dự án Luật, Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, quyền và nghĩa vụ của công dân, cũng như các vấn đề khác mà cử tri quan tâm, phản ánh.
4. Phương thức tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri:
a) Đối với  lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua Ủy ban Mặt trận TQVN ở các xã, phường, thị trấn:
Cử tri gửi ý kiến, kiến nghị của mình đến Ủy ban Mặt trận TQVN các xã, phường, thị trấn hoặc thông qua Ban công tác Mặt trận tại các thôn, bản, khu phố để tổng hợp gửi Ủy ban Mặt trận TQVN các xã, phường, thị trấn tổng hợp báo cáo theo hệ thống Mặt trận TQVN cấp trên để Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh tổng hợp chuyển đến Đoàn ĐBQH tỉnh.
b) Đối với lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố:
 Cử tri ở các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến, kiến nghị thông qua cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc đơn vị mình để tổng hợp gửi Đoàn ĐBQH tỉnh.
 Cử tri thuộc các đoàn thể thành viên Ủy ban MTTQVN tỉnh thì gửi Ủy ban MTTQVN tỉnh để tổng hợp chung.
c) Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi trực tiếp đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh:
Thông qua Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH tỉnh mục ý kiến cử tri (quochoi.quangtri.gov.vn); qua email:lyntqt@gmail.com, ĐT: 0943.016.170;  gửi trực tiếp đến Đại biểu hoặc qua hộp thư Đoàn Đại biểu Quốc hội tinh Quảng Trị, số 256 Hùng Vương, thành phố Đông Hà.
d) Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi trực tiếp đến Ủy ban MTTQVN tỉnh:
Thông qua Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQVN tỉnh, mục ý kiến người dân (ubmttqvn.quangtri.gov.vn); qua email:ngoccam1976@gmail.com, ĐT: 0948.019.476;  gửi trực tiếp đến Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị, số 10A Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
5. Về phối hợp tổ chức thực hiện:
a) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:
- Có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 18/5/2020.
- Phối hợp chặt chẽ với với Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.
b) Đề nghị UBND tỉnh:
Chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai và tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi Đoàn ĐBQH tỉnh.
c) Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã:
Triển khai và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gửi Đoàn ĐBQH tỉnh.
d) Đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: 
Trực tiếp tổng hợp ý kiến gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh
đ) Đề nghị Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị:
- Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp và kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đài, Báo cho Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Đài Phát thanh thông báo nội dung, chương trình kỳ họp và kế hoạch tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội để cử tri biết, tham gia ý kiến về những vấn đề mà cử tri quan tâm;
- Thực hiện các chuyên mục phù hợp, tăng cường tin, bài để thông tin, tuyên truyền việc tiếp xúc, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Trong quá trình thực hiện cần thông tin đề nghị các đơn vị liên hệ ông  Nguyễn Hoài Nam, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; ĐT: 0983.575.145; email: nguyenhoainam@quangtri.gov.vn.
(Nội dung, Chương trình kỳ họp và các dự án Luật, Nghị quyết, Báo cáo thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV được cập nhật, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH tỉnh: http//quochoi.quangtri.gov.vn, mục: Tài liệu kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV).
Trân trọng cảm ơn./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay256
  • Tháng hiện tại13,145
  • Tổng lượt truy cập1,657,940
Website các đơn vị trong tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây