Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII ( Số: 57/BC-ĐĐBQH)

Thứ tư - 22/03/2017 21:56

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII

 

Sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 13 cuộc tiếp xúc cử tri tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với khoảng 1000 cử tri tham dự.

Sau đây là tổng hợp ý kiến cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành Trung ương.

- Quảng Trị là tỉnh làm thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường. Trong những năm qua, việc thực hiện thí điểm đã gây không ít khó khăn như sau:  không có cơ quan quyền lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân thực hiện chức năng giám sát cũng như tăng thêm một số nhiệm vụ của HĐND cấp huyện, phường cho HĐND cấp tỉnh. Cử tri đề nghị Quốc hội sớm có đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16/01/2009 để tạo tiền đề cho việc xây dựng Luật về tổ chức chính quyền địa phương theo quy định tại Hiến Pháp năm 2013.

          - Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp ban hành kèm theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ hiện nay có nhiều bất cập, nhất là đối với những người sinh ra sau khi ruộng đất đã được giao không có đất sản xuất, không có công ăn việc làm, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Trong khi đó có nhiều hộ gia đình thực tế không còn người sản xuất nông nghiệp do có việc làm phi nông nghiệp hoặc đã chết nhưng vẫn có đất nông nghiệp hoặc một bộ phận kể cả người không phải nông dân đang sử dụng rất lớn đất sản xuất nông nghiệp, nhất là đất rừng (do được giao chứ không phải do nhận chuyển nhượng), gây mất công bằng trong nhân dân.  Nhiều ý kiến cử tri đề nghị Chính phủ có hướng sửa đổi, bổ sung quy định để bảo đảm cho người nông dân có ruộng đất sản xuất.

- Cử tri phản ánh tình trạng các sinh viên có học lực kém nhưng thông qua con đường học liên thông, từ xa, tại chức, dân lập nhận bằng tốt nghiệp đại học đạt kết quả khá, giỏi dẫn đến tình trạng không công bằng trong xét tuyển, tuyển dụng cán bộ công chức so với các sinh viên học trường chính quy nhưng có kết quả tốt nghiệp thấp hơn. Tình trạng trên sẽ không đảm bảo cho chất lượng nguồn nhân lực, ảnh hưởng đến sự phát triển của nước nhà trong tương lai. Đề nghị Bộ Nội vụ ban hành một số chủ trương và chính sách về thu hút nguồn nhân lực phù hợp nhằm quy tụ được đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng đủ điều kiện để xây dựng và phát triển đất nước.

- Cử tri rất phấn khởi với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, nguồn vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới từ ngân sách Trung ương được phân bổ rất nhỏ giọt nên các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Đề nghị Quốc hội quan tâm, ưu tiên dành nguồn kinh phí thích đáng phân bổ kịp thời để đầu tư, xây dựng nông thôn mới.

- Cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất bất bình về việc Trung Quốc đã ngang nhiên  hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta và hành động ngang ngược, vô lý của Trung Quốc như đe dọa và làm tổn hại tàu, thuyền của Việt Nam hoạt động hợp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Cử tri kiến nghị Đảng và Nhà nước  cần có những biện pháp, chính sách hợp lý nhằm đấu tranh, ngăn chặn để Trung Quốc chấm dứt những hành động trên. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Đảng và Nhà nước cần tập trung đầu tư cho an ninh, quốc phòng; có những biện pháp, chính sách xử lý đúng đắn để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước trong hiện tại cũng như tương lai; tăng cường rèn luyện, giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết về quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta; tập trung đầu tư cho ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu thuyền vươn khơi bám biển; Cần có chính sách hỗ trợ để ngư dân yên tâm đánh bắt xa bờ, cũng như sửa chữa thiệt hại tại các tàu cá bị tàu của Trung Quốc làm hư hỏng.

- Ý kiến cử tri đề nghị Chính phủ rà soát, kiểm tra lại những diện tích đất đã cho Trung Quốc thuê với thời hạn dài (50 năm) nhằm đảm bảo hoạt động này không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng nhất là trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang có những hoạt động ảnh hưởng đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở biển Đông.

- Cử tri đã và đang công tác trong ngành giáo dục không đồng tình Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Vì, theo Quyết định này, chỉ có nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập mới được hưởng chế độ trợ cấp này là không đúng thực tiễn và gây thiệt thòi cho một bộ phận khá lớn nhà giáo được điều từ trường công lập sang dạy trường bán công trước đây, họ vẫn được hưởng các chế độ như nhà giáo công lập. Nay nếu quy định như QĐ 52/2013/TTg thì họ không được hưởng trợ cấp khi nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên như nhà giáo công lập là hết sức bất hợp lý. Vì vậy cử tri kiến nghị Thủ tướng xem xét lại quy định trong QĐ 52/2013/TTg phù hợp với thực tiễn và  đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo có sự nghiên cứu đề xuất Thủ tướng sửa Quyết định 52/2013/TTg nhằm bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo trong ngành.  

- Rất nhiều ý kiến cử tri phản ánh việc thành lập quá nhiều trường đại học trong khi tình trạng thất nghiệp sau đào tạo rất lớn. Đề nghị Nhà nước quan tâm, chú trọng đến chất lượng đào tạo, chú trọng đầu ra cho sinh viên sau khi ra trường đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đưa môn lịch sử là môn thi bắt buộc đối với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học.

- Theo Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28-11-2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì mới chỉ quan tâm đến đội ngũ giáo viên mầm non, nhân viên làm công tác văn phòng, còn đội ngũ nuôi trẻ thì chưa được quan tâm đúng mức. Họ chỉ làm việc dưới cơ chế thuê khoán hoặc hợp đồng theo mùa vụ, tình hình trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi dạy trẻ vì trên thực tế, đối với bậc học mầm non thì công tác nuôi trẻ cũng rất quan trọng không kém công tác dạy trẻ. Đề nghị liên Bộ quan tâm, xem xét để đội ngũ làm công tác nuôi trẻ được hưởng các quyền lợi chính đáng của người lao động, nhằm phục vụ tốt công tác trồng người.

- Cử tri kiến nghị: Đề nghị Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về cách tính điểm đối với điểm học tập theo Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

Lý do kiến nghị: Trước đây, cử tri đã có kiến nghị về cách tính điểm đối với điểm học tập theo Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời tại Công văn số 665/BNV-CCVC ngày 04 tháng 3 năm 2014. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, trong đó có Quảng Trị hướng dẫn cách tính điểm hoàn toàn khác theo trả lời của Bộ Nội vụ. Nhằm đảm bảo cách hiểu đúng để tổ chức thực hiện thống nhất, tránh tình trạng mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị hiểu và tổ chức thực hiện văn bản của Chính phủ khác nhau, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng tham gia dự xét tuyển viên chức, đề nghị Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn cách tính điểm trong xét tuyển viên chức theo Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

- Hiện nay, tại các cơ sở khám chữa bệnh ở tuyến dưới, tuyến cơ sở còn thiếu thốn về phương tiện, thiếu bác sỹ cũng như năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng khám chữa bệnh của nhân dân. Cử tri kiến nghị ngành y tế có chính sách ưu đãi nhằm thu hút bác sỹ về công tác tại các trạm y tế, đầu tư cơ sở vật chất khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân vùng nông thôn. 

Trên đây là tổng hợp ý kiến của cử tri một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tổng hợp chuyển đến các Bộ, ngành trung ương để nghiên cứu, xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri./.

Toàn văn báo cáo: So 57 THYKCT sau ky 7 TW.doc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay26
  • Tháng hiện tại952
  • Tổng lượt truy cập7,068
Website các đơn vị trong tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây