CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Thứ sáu - 07/02/2020 04:03 1.249 0
Căn cứ các Chương trình giám sát, Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội,Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị xây dựng Chương trình công tác năm 2020 với các nội dung trọng tâm như sau:
I. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG:
Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
Tháng 01 Tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2019 Các ĐBQH ở địa phương và Văn phòng.
Tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo,  gia đình chính sách…nhân Tết Nguyên đán Canh Tý  năm 2020 Các ĐBQH ở địa phương và Văn phòng.
Tham gia dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; tham gia các Đề án chuyển Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 01/2020 Đoàn và Văn phòng
Tháng 02 Xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”.
 
Thực hiện Nghị quyết số 738/NQ-UBTVQH14 ngày 30/7/2019 của UBTVQH
Đề xuất nội dung giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021. Đoàn và Văn phòng
Tổ chức làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh về giám sát vụ việc khiếu nại đất đai theo đơn của bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đoàn và Văn phòng
Tổng hợp hồ sơ vụ án “Buôn lậu” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Quảng Trị và Đà Nẵng để phục vụ cho Đoàn làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về vụ án. Đoàn và Văn phòng
Tham gia xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, nghị quyết trong tháng 02/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 02/2020 Đoàn và Văn phòng
 Thăm các cơ quan Y tế nhân ngày thầy thuốc VN 27/02 Đoàn và Văn phòng
Dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) Đoàn và Văn phòng
Tháng 3 Thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”; ĐBQH địa phương
Xây dựng Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện các dự án năng lượng điện tái tạo trên địa bàn tỉnh. Đoàn và Văn phòng
Tham gia xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết trong tháng 03/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 03/2020 Đoàn và Văn phòng
Thăm Bộ đội Biên phòng, Hội LHPN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân các ngày kỷ niệm 03/3,  08/3 và 26/3. Đoàn và Văn phòng
Tháng 4 Xây dựng Báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”. Đoàn và Văn phòng
Thực hiện khảo sát và xây dựng báo cáo kết quả khảo sáttình hình thực hiện các dự án năng lượng điện tái tạo trên địa bàn tỉnh. ĐBQH địa phương
Tổ chức các Hội nghị xây dựng Luật trình QH tại kỳ họp thứ  9, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Tổ chức Diễn đàn ĐBQH với trẻ em lần 1 năm 2020 Đoàn và Văn phòng
Xây dựng kế hoạch TXCT trước kỳ 9, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Tham gia xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết trong tháng 04/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 04/2020 Đoàn và Văn phòng
Tham gia Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 Đoàn và Văn phòng
Tháng 5 Tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ĐBQH của Đoàn
Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ĐBQH của Đoàn
Tham gia xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết trong tháng 05/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 05/2020 Đoàn và Văn phòng
Tháng 6 CácĐại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ĐBQH của Đoàn
Xây dựng Kế hoạch TXCT sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Thực hiện TXCT sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 06/2020 Đoàn và Văn phòng
Thăm các cơ quan báo chí (21/6) Đoàn và Văn phòng
Tháng 7 Tiếp tục thực hiện TXCT sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tổ chức Hội nghị sơ kết Cụm thi đua Duyên hải miền Trung. Đoàn và Văn phòng
Tham gia xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết trong tháng 7/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 7/2020 Đoàn và Văn phòng
Thăm một số gia đình chính sách nhân ngày 27/7. Đoàn và Văn phòng
Tham gia Đại hội Đảng bộ các ngành, địa phương, nhiệm kỳ 2020-2025 Đoàn và Văn phòng
Tháng 8 Xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội qua giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến nay ĐBQH địa phương
Tham gia xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết trong tháng 8/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 8/2020 Đoàn và Văn phòng
Tiếp tục tham gia Đại hội Đảng bộ các ngành, địa phương  nhiệm kỳ 2020-2025 Đoàn và Văn phòng
Tháng 9 Tổ chức các Hội nghị xây dựng Luật trình QH tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Tổ chức Diễn đàn ĐBQH với trẻ em lần 2 năm 2020 Đoàn và Văn phòng
Xây dựng kế hoạch TXCT trước kỳ 10, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Tham gia xây dựng các dự án Luật, pháp lệnh, nghị quyết trong tháng 9/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 9/2020 Đoàn và Văn phòng
Tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,  nhiệm kỳ 2020-2025 Đoàn và Văn phòng
Tháng 10 Tổ chức TXCT trước kỳ 10, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Tổ chức làm việc với lãnh đạo tỉnh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (kỳ họp cuối năm 2020) ĐBQH của Đoàn
Các Đại biểu Quốc hội của Đoàn dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV ĐBQH của Đoàn
Tham gia xây dựng các dự án Luật, pháp lệnh, nghị quyết trong tháng 10/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 10/2020 Đoàn và Văn phòng
Tháng 11 Các Đại biểu Quốc hội của Đoàn dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV ĐBQH của Đoàn
Xây dựng kế hoạch TXCT sau kỳ 10, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Tổ chức  TXCT sau kỳ 10, Quốc hội khóa XIV Đoàn và Văn phòng
Tham gia xây dựng các dự án Luật, pháp lệnh, nghị quyết trong tháng 11/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 11/2020 Đoàn và Văn phòng
Tháng 12 Hoàn thành các Báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đoàn và Văn phòng
Xây dựng và ban hành các Chương trình, Kế  công tác năm 2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đoàn và Văn phòng
Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên và bình xét thi đua cuối năm. Đoàn và Văn phòng
Chỉ đạo Văn phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết hoạt động năm 2020 Đoàn và Văn phòng
Xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách…nhân Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Đoàn và Văn phòng
Tham gia xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết trong tháng 12/2020. Đoàn và Văn phòng
Xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh trong tháng 12/2020 Đoàn và Văn phòng
Thăm một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Đoàn và Văn phòng

II. CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CẢ NĂM:
1/. Tiếp công dân khi có yêu cầu tại cơ quan làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh. Tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
2/. Tiếp tục theo dõi, giám sát vụ án “Buôn lậu” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Quảng Trị và Đà Nẵng.
3/. Rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Đoàn để tiến hành giám sát một số vụ việc.
4/. Tổ chức cho các đại biểu là ủy viên Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát, các hoạt động khác theo kế hoạch của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban.
5/. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương theo Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của tỉnh.
6/. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đổi mới, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh đảm bảo theo Kế hoạch.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây