Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Thứ tư - 21/10/2020 21:53 1.739 0
Chiều ngày 21/10/2020, Tiếp tục chương trình Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn
Đại biểu Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Đại biểu Hoàng Đức Thắng tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam
Đại biểu Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cơ bản tán thành với báo cáo tiếp thu, giải trình của UBTVQH và thấy rằng UBTVQH, Ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung mà ĐBQH đã tham gia tại kỳ họp thứ 9 cũng như ý kiến đóng góp của các Đoàn ĐBQH. Đối với phiên bản dự án Luật BPVN trình kỳ họp thứ 10 này đã cơ bản hoàn chỉnh để Quốc hội tham gia ý kiến lần cuối để thông qua. Sau đây là nội dung phát biểu tham gia góp ý của Đại biểu Hoàng Đức Thắng.
 
1) Về tên gọi của Luật:
Thống nhất với tên gọi “Luật Biên phòng Việt Nam” như báo cáo giải trình, tiếp thu, của UBTVQH.
 
2) Thống nhất quy định vai trò chủ trì duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu của Bộ Quốc phòng, Bộ đội biên phòng quy định tại các điều: Khoản 1 Điều 10; Khoản 2 Điều 12; Khoản 2 và Khoản 4 Điều 13. Đồng thời, đề nghị bổ sung, điều chỉnh nội dung  sau đây cho phù hợp và chặt chẽ hơn:
Tại điểm a, khoản 1, Điều 10, đề nghị bổ sung cụm từ: “ duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội” và sửa lại như sau: “Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu”. Quy định như vậy là phù hợp, khẳng định nhất quán về trách nhiệm, vai trò chủ trì, phối hợp của Bộ Quốc phòng trong thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu; làm cơ sở thống nhất việc quy định vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng.
 
3) Điều 5. Nhiệm vụ biên phòng:
Khoản 4: đề nghị bổ sung cụm từ sau: “…Phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại” để phù hợp với tinh thần Nghị quyết 16-NQ-TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cũng như thể hiện đầy đủ phương châm hoạt động Biên phòng là: Xây dựng, quản lý, bảo vệ. Và, diễn đạt đầy đủ là:
 
“4) Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới, phòng thủ dân sự; phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai, sự cố môi trường, thảm họa, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phát triển kinh tế xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới”
 
4) Điều 6. Lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng:
Đề nghị sắp xếp và chỉnh sửa lại như sau:
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu.
2.  Các  cơ quan cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân tại khoản 1 điều này.
 
5) Điều 10. Phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng:
Điểm d Khoản 2 về Nguyên tắc phối hợp: Để đảm bảo thống nhất với Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đề nghị sửa đổi như sau: Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trên cùng một địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, tổ chức, lực lượng, thì việc xử lý do cơ quan, tổ chức, lực lượng thụ lý đầu tiên thực hiện”.
 
6) Điều 12. Vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng
- Khoản 1, đề nghị bổ sung thêm cụm từ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho thống nhất với các Điều, khoản có liên quan và diễn đạt đầy đủ như sau: “Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu”.
 
7) Điều 13. Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng
Khoản 4. Đề nghị bổ sung cụm từ “các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia”  để xác định và nhấn mạnh các loại tội phạm an ninh quốc gia đối tượng tập trung đấu tranh của Bộ đội Biên phòng, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, ngay từ biên giới quốc gia, và do đó diễn đạt lại đầy đủ như sau: “Duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”.
 
8) Điều 16. Hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới
Đề nghị thiết kế điều luật này theo hướng tách bạch nội dung áp dụng trong trường hợp “Tạm dừng”“Hạn chế”.  Bởi vì; “Hạn chế”“Tạm dừng” là hai hành động ở hai trạng thái, mức độ khác nhau, theo đó phải được quy định cũng  khác nhau. “Hạn chế” được hiểu là hoạt động vẫn diễn ra nhưng giảm mức độ hoạt động. Còn “Tạm dừng” được hiểu là hoạt động dừng hẳn nhưng có thời hạn. Nếu quy định chung “Hạn chế” hoặc “Tạm dừng” trong một nội dung điều luật như vậy sẽ không phân biệt cụ thể mức độ, trạng thái hoạt động dễ dẫn đến hoặc xem “Tạm dừng”“Hạn chế” giống nhau, hoặc sẽ tùy nghi khi thực thi.
 
Đây vấn đề quan trọng cần nghiên cứu, rà soát để quy định vào quy phạm pháp luật cho rõ ràng, minh định làm cơ sở pháp lý cho hành động thực thi pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền của Bộ đội biên phòng ở vành đai biên giới, khu vực biên giới phù hợp pháp luật Việt Nam và các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 
Cuối cùng; khi nghiên cứu dự thảo Luật BPVN trong tổng thể hệ thống pháp luật nước ta, cũng như xem xét quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn không thể thay thế của Lực lượng Bộ đội biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tôi thấy rằng Bộ đội biên phòng Việt Nam xứng đáng có một đạo luật riêng để điều chỉnh như một số lực lượng khác chứ không chỉ dành một chương riêng như trong dự thảo luật. Vì vậy, tôi kiến nghị về lâu dài cần nghiên cứu tách chương III Lực lượng Bộ đội biên phòngViệt Nam để xây dựng thành Luật Bộ đội biên phòng Việt Nam tương tự như Luật Cảnh sát biển VN và một số lực lượng khác.

Tác giả: Phương Thanh (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây