Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tham dự Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ năm - 30/11/2023 20:39 137 0
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 29/11/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp Phiên bế mạc. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị gồm: ông Nguyễn Chí Dũng, UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Quang Tùng, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Hoàng Đức Thắng, UVBTVTU, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Hà Sỹ Đồng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham dự phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội.
Toàn cảnh Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
 
Sau 22,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; đợt 2 từ ngày 20/11 đến sáng ngày 29/11/2023) với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 07 luật, 09 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác; lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tối cao chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.
Be mac QT
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tham dự phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua 07 luật, gồm : Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Tài nguyên (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước. Quốc hội cũng đã thông qua 02 nghị quyết quy phạm pháp luật bao gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Quốc hội đã cho ý kiến lần thứ 3 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và cho ý kiến lần đầu đối với 8 Dự án Luật bao gồm:  Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Dự án Luật Đường bộ; Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng.

Về giám sát tối cao, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan.

Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
Tổng cộng đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 39 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ (03 Phó Thủ tướng Chính phủ, 16 Bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ) và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn, yêu cầu Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục tổ chlức thực hiện và báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp; Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo dõi, giám sát việc thực hiện.
Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Quốc hội đã xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2023.
Quốc hội cũng đã xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Quốc hội cho rằng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời tổng hợp đầy đủ gửi đến Quốc hội.
Ngoài ra, Quốc hội đã xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến có chất lượng và trách nhiệm tại kỳ họp, kết quả đã có 05 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 01 ý kiến tranh luận về Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), 5 lượt ý kiến phát biểu thảo luận Tổ đại biểu. 
Sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành đợt tiếp xúc xúc cử tri diễn ra từ ngày 06/12 - 08/12/2023 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

 

Tác giả: admin, Cẩm Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây