Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tham dự khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV

Thứ ba - 16/01/2024 02:37 217 0
Sáng ngày 15/01/2024, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Năm nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Trưởng Đoàn, Phó trưởng đoàn, các đại biểu Quốc hội thuộc 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương.
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng.

Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Nói rõ hơn về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp.Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước; đã được thảo luận, cho ý kiến tại nhiều kỳ họp, phiên họp....

Dự thảo luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều (bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ sáu). Đến nay, dự thảo luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm, nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội tại kỳ họp này.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục cho ý kiến về dự án luật, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng theo Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm chất lượng cao nhất và xem xét, biểu quyết thông qua tại kỳ họp này.
Đề cập đến dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ năm và thứ sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng theo đúng chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội.
Nhấn mạnh dự án luật có nhiều nội dung chuyên sâu, có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, do đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu thận trọng, toàn diện, góp ý, hoàn thiện và xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo luật đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, phát triển theo đúng nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ, chuẩn mực quốc tế phổ biến, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.
Ngoài ra, đề cập đến một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện Nghị quyết về giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ sáu, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định áp dụng một số chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trên cơ sở kết quả giám sát của Quốc hội và thực tiễn phong phú tại bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến về nội dung và tính khả thi của từng quy định cụ thể trong dự thảo để hoàn thiện, xem xét thông qua nghị quyết tại kỳ họp này.
Nội dung thứ tư tại kỳ họp này,  Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính, ngân sách, bao gồm: Việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo quốc gia, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri, nhân dân huyện đảo và cả nước. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khóa XV diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Doan DBQH
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tham dự kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội khóa XV
Tham dự Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị gồm có đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị. Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV,  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân vào các dự án Luật thông qua tại kỳ họp này như: dự án Bộ Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đồng thời, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân công nhiệm vụ đối với từng đại biểu tại kỳ họp.Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã sẵn sàng tham gia vào các nội dung của kỳ họp với tâm thế tốt nhất nhằm thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ họp trong 2,5 ngày, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18/01.
                                              Nguyễn Thị Lý

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây