CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

Thứ sáu - 14/05/2021 04:39 2.134 0
Giới thiệu Chương trình hành động của 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tỉnh Quảng Trị. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 đại biểu Quốc hội.

Ông LÊ QUANG TÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị: Nỗ lực giám sát để bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh; các chủ trương, chính sách hợp lòng dân được đi vào cuộc sống

Nếu vinh dự được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nghiên cứu tham gia ý kiến và đề xuất ban hành xây dựng chương trình pháp luật toàn khóa của Quốc hội; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh và cử tri của tỉnh quan tâm như đất đai, phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên - môi trường, chính sách người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, văn hóa, y tế, giáo dục, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, an ninh trật tự và các luật khác phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền giám sát, quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội có hiệu quả đối với những vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm để bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh; các chủ trương, chính sách hợp lòng dân được đi vào cuộc sống. Đóng góp ý kiến và tổng hợp ý kiến của cử tri và Nhân dân với Quốc hội về những vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền và quyết định của Quốc hội.

Theo luật định, nếu được trúng cử, đại biểu Quốc hội có 4 lần/năm được tiếp xúc cử tri và Nhân dân trước và sau các kỳ họp Quốc hội. Rất may mắn cho tôi là cán bộ tỉnh, được cư trú, sinh hoạt và làm việc tại tỉnh, tôi sẽ có cơ hội thường xuyên và trực tiếp nắm bắt được những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu, kịp thời xử lý theo thẩm quyền của mình hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền cao hơn xem xét, giải quyết. Đồng thời, góp sức cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh trung thực, đầy đủ những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân tới các cơ quan xem xét, giải quyết, nhất là các ý kiến liên quan đến Quốc hội và các cơ quan trung ương.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, tôi cùng tập thể Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương Quảng Trị phát triển toàn diện, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, quốc phòng- an ninh ngày càng vững chắc. Mục tiêu là đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao của cả nước vào năm 2025 và nằm trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu của cả nước vào năm 2030.

Ông HOÀNG ĐỨC THẮNG, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tôi cam kết tiếp tục thực hiện tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu dân cử

5 năm qua, tôi đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; mang tâm tư, nguyện vọng của người dân Quảng Trị đến với cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; có nhiều đóng góp chất lượng với Quốc hội về thực hiện quyền lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết tiếp tục thực hiện tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Tích cực học tập, nghiên cứu để nâng tầm kiến thức toàn diện, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh để tham gia đầy đủ và đóng góp có giá trị, chất lượng vào hoạt động của Quốc hội. Tiếp thu, chọn lọc tâm tư, nguyện vọng, ý chí, trí tuệ của cử tri và Nhân dân Quảng Trị để tham gia ý kiến, chính kiến, phản biện một cách có trách nhiệm vào các quyết định quan trọng của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin yêu, trao gửi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Tiếp tục theo dõi sát sao các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm như: Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục- đào tạo; nâng cao chất lượng hoạt động của y tế, bảo hiểm xã hội; chính sách người có công với cách mạng, chính sách cho cán bộ cơ sở; chính sách cho đồng bào dân tộc miền núi, xóa nghèo bền vững; phòng, chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và phòng, chống việc bỏ lọt tội phạm, oan sai trong hoạt động tố tụng...

Tôi sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa địa phương với trung ương để Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, các đại biểu Quốc hội trong cả nước có thêm thông tin, chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ Quảng Trị phát triển; nhất là tạo dựng các cơ chế, chính sách, nguồn lực, thu hút đầu tư giúp Quảng Trị vượt lên khó khăn, sớm trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình cao đến cuối nhiệm kỳ.
 

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Đức: Chủ động, tích cực tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội để phát triển đất nước

Nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi cam kết chủ động, tích cực, thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của đất nước, của tỉnh Quảng Trị, qua đó thảo luận, tham gia ý kiến trong việc quyết định các vấn đề tại kỳ họp của Quốc hội. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị phản ánh đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết cũng như ban hành chủ trương, quyết sách sát với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và địa phương; chấp hành sự giám sát của cử tri và kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp của Quốc hội với cử tri. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân (nếu có) đến cơ quan, tổ chức có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; tham gia các hoạt động khảo sát, kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội.

Là người đứng đầu cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi dự kiến sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cơ quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách điều hành phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh quyết liệt, hiệu quả. Tiếp tục chủ trì xây dựng và phối hợp triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, các cân đối lớn và điều hành kinh tế vĩ mô. Tiếp tục tham mưu huy động và quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình. Xác định khu vực tư nhân và doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt đối với nền kinh tế. Tạo điều kiện để ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam được hình thành và dẫn đầu trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn. Chủ động, nhanh nhạy trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục tham mưu thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Thực hiện tốt công tác thống kê, phân tích thông tin, dự báo phục vụ tốt cho điều hành kinh tế- xã hội.
 

Thượng tá NGUYỄN HỮU ĐÀN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề Nhân dân kiến nghị theo quy định pháp luật. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tôi sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội để đề xuất Quốc hội có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, nâng cao mức sống cho các đối tượng này.

Với cương vị là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề quốc phòng- an ninh vì Quảng Trị là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước. Trước tình hình phức tạp của thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông, tôi sẽ tham mưu tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về các chủ trương, chính sách xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi, làm thất bại âm mưu, hành động xâm lược, chống phá của thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và đất nước.

Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương cũng như tình hình thực tiễn của lực lượng vũ trang tỉnh để đóng góp ý kiến với Quốc hội tiếp tục ban hành chủ trương, chính sách phù hợp trong xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quảng Trị thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng của Nhân dân và nhà nước, với cương vị chức trách của mình, tôi sẽ tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, làm tốt công tác dân vận, luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong giúp dân phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh.
 

Ông HÀ SỸ ĐỒNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: Tích cực cùng với các cấp, ngành trong tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội

Với cương vị là đại biểu đương nhiệm và được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, mối quan tâm hàng đầu của tôi là cùng với địa phương bảo vệ tốt nhất sức khỏe của Nhân dân cũng như tham gia xây dựng chính sách tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi COVID- 19. Thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định pháp luật, đồng thời theo dõi kết quả xem xét, giải quyết của Quốc hội, các cấp, ngành cũng như chịu sự giám sát của cử tri. Nghiên cứu đổi mới cơ chế tiếp xúc, tiếp thu, giải quyết ý kiến của cử tri thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Tăng cường và thực hiện tốt vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội và đơn vị sản xuất- kinh doanh trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Với cương vị công tác của mình, tôi cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tôi sẽ tích cực kiến nghị cùng với các cấp, ngành trong tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và tập trung kiến nghị với Quốc hội, HĐND những giải pháp về vấn đề chính sách ổn định phát triển sản xuất, sớm hoàn thiện môi trường pháp lý và cải cách hành chính. Tăng cường kiến nghị, đề xuất Chính phủ, bộ, ban, ngành trung ương quan tâm hơn nữa cho Quảng Trị thông qua các cơ chế, chính sách, quyết sách ở tầm vĩ mô như tiếp tục khai thông cơ chế, chính sách ưu đãi cho Quảng Trị trong các khu công nghiệp, khu thương mại. Đồng thời tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các dự án trọng điểm chiến lược, động lực; xây dựng trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với Hành lang kinh tế Đông - Tây và Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu kinh tế Cửa khẩu La Lay với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu du lịch biển Cửa Việt- Cửa Tùng- đảo Cồn Cỏ… nhằm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

 

Bà HỒ THỊ MINH, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị: Đề xuất Trung ương có chính sách sát với thực tiễn, đặc biệt là chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho người lao động

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, trên cương vị là Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cơ quan trực tiếp tham mưu cho tỉnh thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cũng như kinh nghiệm 5 năm làm đại biểu Quốc hội và HĐND huyện, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đầu tư công sức, trí tuệ để nghiên cứu, đề xuất các chính sách sát với thực tiễn, đặc biệt quan tâm chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, miền núi; đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới để phát triển kinh tế vùng miền núi của tỉnh.

Tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân. Vận dụng đúng đắn Nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 vào thực tế ở địa phương. Có trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ cũng như chịu sự giám sát của cử tri để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan giúp Quốc hội ban hành quyết sách đúng đắn, phù hợp với vùng, miền để phát triển kinh tế- xã hội. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Là nữ giới, tôi quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, vấn đề tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em, qua đó đề xuất Quốc hội có chính sách đảm bảo phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng giới; phụ nữ nông thôn được đào tạo nghề và tiếp cận các chương trình để tự khẳng định và tự bảo vệ mình. Đào tạo nghề gắn với bảo vệ bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số…
 

Bà PHẠM THỊ HỒNG OANH, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Đông Hà: Nguyên cứu, đề xuất Quốc hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ nghiên cứu, học hỏi để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội. Theo đó, tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, tích cực tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri và Nhân dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến đóng góp, đề xuất, giải pháp hay của cử tri chuyển đến Quốc hội, đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thực hiện.

Là cán bộ được đào tạo chuyên ngành Luật học, tôi có điều kiện nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, vì vậy tôi sẽ cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất Quốc hội xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước. Chú trọng các dự án luật được quan tâm nhất hiện nay như pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; pháp luật về củng cố các giá trị văn hóa và đạo đức con người Việt Nam trước thách thức của xu thế hội nhập; pháp luật bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận. Đồng thời, do có khả năng hiểu biết pháp luật nên tôi rất thuận lợi trong hoạt động giám sát, giải quyết khiếu nại của công dân, nhất là giám sát hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp để bảo đảm tốt nhất quyền con người, quyền công dân. Tôi sẽ cùng với các đại biểu Quốc hội thảo luận, xem xét và thực hiện việc chất vấn, để từ đó quyết định chiến lược, sách lược nhằm định hướng, giải quyết những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Là cán bộ trẻ, tôi không ngại vất vả khi đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn tìm hiểu đời sống Nhân dân để cùng với chính quyền địa phương đề ra giải pháp nâng cao đời sống Nhân dân và đề xuất Quốc hội có chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa. Kiến nghị Quốc hội có các chương trình, chính sách bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới, đào tạo nghề cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ lập thân, lập nghiệp, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
 

Ông LÊ HỮU PHƯỚC, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Đề xuất với Quốc hội hoàn thiện các văn bản pháp luật và những chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tham gia đầy đủ các các phiên họp của Quốc hội. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri để phản ánh đầy đủ, trung thực với Quốc hội, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tìm hiểu thực tế để phát hiện những thiếu sót, điểm chưa hoàn thiện trong các quy định của pháp luật. Đề xuất với Quốc hội hoàn thiện các văn bản pháp luật và những chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Có ý thức trách nhiệm tiếp công dân, khi nhận được kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thì phải nghiên cứu giải quyết kịp thời. Nếu không thuộc thẩm quyền sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết và yêu cầu cấp có thẩm quyền thông báo kết quả.

Tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát với tình hình thực tế của địa phương. Tham mưu lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự tương tác với Chính phủ, các cơ quan trung ương, với doanh nghiệp, người dân một cách hiệu quả, công khai, minh bạch và có tính giải trình cao. Tôi mong muốn góp phần xây dựng chính quyền tỉnh Quảng Trị là một chính quyền điện tử, thông minh, kịp thời xử lý những mong mỏi, phản ánh của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.

Phương châm hành động của tôi có thể gói gọn trong 10 chữ: “Lắng nghe - kiểm chứng - phân tích - kiến nghị - phản hồi”. Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có điều kiện để góp công sức nhỏ bé của mình trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật và cùng người dân tạo nên sự thay đổi từng ngày, hướng tới một tỉnh Quảng Trị giàu mạnh hơn.
 

Bà TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết những vấn đề của thanh niên

Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội; lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, tâm tư của cử tri, đồng thời phản ánh trung thực các ý kiến đó với Quốc hội và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị. Tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Qua đó, làm cơ sở cho việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Là một cán bộ đoàn, tôi sẽ nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường xây dựng tổ chức đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Làm tốt vai trò của người đại diện, bồi dưỡng, chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của thanh, thiếu nhi trong xây dựng quê hương. Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề của thanh niên. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển, hòa nhập cộng đồng và tăng cường công tác giáo dục, giúp đỡ các thanh, thiếu niên chậm tiến để tiến bộ.

Tôi rất quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi sẽ cùng với các tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam tỉnh như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh kết nối nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động tình nguyện, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo. Đề xuất với các cơ quan chức năng tăng cường xây dựng khu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu niên trên địa bàn, đặc biệt là thiếu nhi vùng sâu, vùng
 

Bà HỒ THÚY VINH, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa: Mong muốn góp phần nâng cao quyền lợi của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, kiến thức; trung thực và trách nhiệm với cử tri để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Đồng thời, cùng với thế hệ cán bộ trẻ, tầng lớp thanh niên phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc; luôn tiên phong, năng nổ, lao động, sáng tạo, cống hiến cho Tổ quốc và đóng góp một phần công sức trong việc thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội; giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri bằng nhiều hình thức; lắng nghe, thu thập ý kiến, phân tích thông tin và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nhất là giúp cho việc xây dựng, ban hành chính sách pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được sát đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất việc vận dụng và thực hiện, cung cấp thông tin kịp thời, chính thức đến với cử tri về các chương trình mục tiêu của Chính phủ trong nhiệm kỳ.

Là nữ ứng cử viên người đồng bào dân tộc thiểu số, tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Vì vậy, tôi mong muốn góp phần nâng cao quyền lợi của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng, chính sách đối với cán bộ cơ sở, đối với người có công với cách mạng, đối với người nghèo.

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây