Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tham dự Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Chủ nhật - 25/06/2023 22:31 202 0
Tiếp tục chương trình kỳ họp, 15h30 ngày 24/6/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị gồm: ông Nguyễn Chí Dũng, UVTWĐ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Hoàng Đức Thắng, UVBTVTU, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Hà Sỹ Đồng, UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham dự phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội.
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Theo đó, sau 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22/5-10/6/2023; đợt 2 từ ngày 19/6-24/6/2023) với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: thông qua 08 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác.
Toàn cảnh phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Về công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua 08 luật, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Quốc hội cũng đã thông qua 03 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội đã cho ý kiến lần hai với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho nhiều ý kiến lần đầu rất quan trọng đối với 08 dự án luật khác, gồm: Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Quốc hội đã xem xét, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Phú Cường; phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà; bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Mạnh; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quốc Khánh;  phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Công tác nhân sự được thực hiện thận trọng, kịp thời, bảo đảm thủ tục đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về phân bổ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia. Thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận; Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng.

Về giám sát tối cao, Quốc hội đã xem xét các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 03 Bộ trưởng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về các lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, dân tộc. Các vấn đề được Quốc hội lựa chọn là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, mong muốn của Nhân dân và cử tri.

Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” . Đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát đối với 02 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến có chất lượng và trách nhiệm tại kỳ họp, kết quả đã có 04 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, 01 ý kiến chất vấn đối với Phó Thủ tướng Chính phủ về triển vọng của FDI vào Việt Nam và tình trạng sở hữu chéo trong lĩnh vực ngân hàng, 14 lượt ý kiến phát biểu thảo luận Tổ đại biểu. Tại các phiên thảo luận tại Tổ, dưới sự điều hành của ông Lê Quang Tùng, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị được phân công làm Tổ trưởng Tổ 12 gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Cần thơ, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Trị.

Thời gian chương trình sau Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành đợt tiếp xúc xúc cử tri diễn ra từ ngày 27/6-30/6/2023 để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Tác giả: Phương Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây